Szobi Szent László Plébánia

A szobi templom fényképe

Aktualitások

Misenaptár

Március 25. szombat
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Utolsószombat
18.00 Majori Józsefné Vágvölgyi Ilona
Bóres Károly
Szép Lajos évford.
Szűcs János
Március 26. vasárnap
Nagyböjt 4. Vasárnapja
9.00 Kliment Mihály és fel. Mária évford.
Március 28. kedd 18.00
Március 29. szerda 7.00
Március 30. csütörtök 17.30
18.00
csendes szentségimádás
Molnár Pál és Nagy Mária évford.
Március 31. péntek 7.00
Április 1. szombat 18.00 Hálából Szűz Mária tiszteletére
Április 2. vasárnap
Nagyböjt 5. Vasárnapja
9.00 Egyházközségünk élő és elhunyt tagjaiért
  • Szerdán 17.00 órától a Mária Légió tartja imaóráját.
  • Szerdán 18.00 órától felnőtt katekézis a plébánia tanácstermében.

Gyümölcsoltó Boldogasszony

Gyümölcsoltó Boldogasszony

Nagyböjti fohász

Urunk, Istenünk, tekintsd jóságosan néped buzgóságát. Add, hogy testi önmegtagadásaink és jócselekedeteink gyümölcseként lélekben újjászülessünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen

Urunk, Istenünk, add, hogy mindig helyesen gondolkodjunk és a jót készségesen meg is tegyük. Így mi, akik nálad nélkül létezni sem tudunk, segítségeddel tetszésed szerint élhetünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen

Keresztút

A nagyböjt péntekjein 18.00 órától a templomban, vasárnapjain 15.00 órától a kálvárián imádkozzuk a keresztutat. Hívjuk és várjuk a testvéreket!

Gyűjtés

A böjt a lemondás időszaka. Amiről a hívek lemondanak (tartós élelmiszer, pénz) a karitász a Szent Antalnál kihelyezett kosárba gyűjti és szétosztja a rászorultak közt. Köszönjük!

Megszentelt gyertya

Hátul a gyóntatószék melletti kisasztalról megszentelt gyertya vihető. Kérjük, hogy a mellette található becsületkasszába ki-ki lehetőségéhez mérten adakozzon a karitász javára! Köszönjük!

Koncert

Április 1-én szombaton 19.00 órától Bogányi Gergely zongoraművész jótékonysági koncertet ad a Migazzi szoborért. A koncert helyszíne a Püspöki palota. Fővédnöke dr. Beer Miklós. Belépőjegy ára 2000 Ft.

Gyűjtés

Jövő vasárnap a Szentföld javára gyűjtünk.

Könyvek, kegytárgyak, képeslapok, szentképek

A jobb oldali asztalról vásárolhatók könyvek, kegytárgyak, képeslapok, szentképek. A fali becsület-perselybe kérjük a kiadványok ellenértékét bedobni. Köszönjük!

Temetőnyilvántartás

Sírok 2017-es jegyzéke

  • a piros a még rendezetlen sír
  • a fekete a rendben lévő, mellette megtalálható a lejárat éve
  • a zöld a lemondott sírok
  • a lila pedig a díszsírok (egyház gondozásában lévő)