Szobi Szent László Plébánia

A szobi templom fényképe

Aktualitások

Misenaptár

Szob Ipolydamásd
Március 24. szombat
Utolsószombat
18.00 Koczián Sándorné Julianna
Boroncsok László
Szép Lajos évford.
Március 25. vasárnap
Virágvasárnap
9.00 Lajos és Margit nagyszülőkért
Nagy István és felesége Bádi Jozefa
11.00
Március 27. kedd
Nagykedd
18.00 Molnár Pál és fel. Nagy Mária évf.
Március 28. szerda
Nagyszerda
7.00 Csímár Józsefné Margit
Március 29. csütörtök
Nagycsütörtök
17.30
18.00
csendes szentségimádás
Egyházközségünk élő és elhunyt tagjaiért
16.00
Március 30. péntek
Nagypéntek
18.00 Egyházközségünk élő és elhunyt tagjaiért 16.00
Március 31. szombat
Húsvéti Vigília
20.00 Egyházközségünk élő és elhunyt tagjaiért 18.00
Április 1. vasárnap
Húsvétvasárnap
9.00 Élő édesanyáért 70. születésnapja
alkalmából
11.00
  • Hétfőn 17.00 órától énekkari próba a plébánián.
  • Szerdán 17.00 órától a Mária Légió tartja imaóráját.
  • Szerdán 18.00 órától felnőtt katekézis a plébánia tanácstermében.

A SZOBI PAZSICZKY ORGONA MEGMENTÉSÉÉRT

A Pazsiczky orgona története
A Pazsiczky orgona képei

Adományokat

  • a szobi Római Katolikus Plébánia 10700323-49934603-51200002 számú számlájára várjuk. Átutalás közleményrovatában jelezni kérjük: Szobi Pazsiczky orgona megmentéséért
  • Személyesen vagy postai úton pedig a szobi Plébániahivatalban lehet befizetni az adomány összegét (2628 Szob, Szent László út 1.)

Kérjük, segítsék az orgona megújítását!

Templomtakarítás

Húsvéti templomtakarítás kedden 15.00 órától. Várjuk a kedves testvéreket!

Olajszentelési mise

Nagycsütörtökön a 8.28-as vonattal mennek a hittanosok az olajszentelési misére. Bővebb tájékoztatást a hitoktató ad.

Virrasztó szentségimádás

Nagycsütörtökön a szentmise után virrasztó szentségimádás. Kérjük a testvéreket minél nagyobb számban vegyünk részt rajta!

Keresztúti imádság

Nagypénteken 15.00 órától keresztúti imádság a Kálvárián.

Szigorú böjt

Nagypéntek szigorú böjt! A hústól való megtartóztatást meg kell tartani!

Vigíliára gyertyát

Kérjük a testvéreket, hogy a Nagyszombati Vigíliára hozzanak gyertyát!

Ételszentelés

Húsvétvasárnap a szentmisében ételszentelés lesz.

Száraz élelmiszer

A karitász a száraz élelmiszer adományokat hétfőn osztja szét a rászorultaknak. Hálás köszönet az adakozóknak! Isten fizesse meg!

Nagyheti miserend

A Nagyheti miserend, illetve a Szent Háromnap liturgiája az ajtón kifüggesztve olvasható.

Rózsafüzér imádkozás

Előre hirdetjük: április 9-től hétfőnként, mivel a hétfői napokon nem volt liturgia, 16.00 órától rózsafüzér imádkozást tartunk a templomban, ami az iskolából hazatartó gyermekeknek, szülőknek is alkalom a lelki elmélyülésre. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket!

Gyűjtés

A Szentföldi perselyezés összege: 36.950.- Ft. Isten fizesse meg mindenkinek!

Temetőnyilvántartás

Sírok 2017-es jegyzéke

  • a piros a még rendezetlen sír
  • a fekete a rendben lévő, mellette megtalálható a lejárat éve
  • a zöld a lemondott sírok
  • a lila pedig a díszsírok (egyház gondozásában lévő)